Natuurlijke Testosteron Booster

Algemene Voorwaarden

Leveringsbeleid:

Alle bestellingen zullen worden geleverd via LaPoste/Royal Mail.

Uw bestelling zal binnen 1 werkdag verwerkt en verzonden worden. Uw bestelling zou binnen 5-7 werkdagen aan moeten komen.

Beleid Restitutie/Retourneren

Als u op enig moment onze producten wilt retourneren binnen 30 dagen na uw bestelling, kunt u dat doen voor een volledige restitutie met aftrek van mogelijke verzend- en administratiekosten.

Ons postadres voor retournering is:

Nathans Naturals

PO Box 1366

BEDFORD

MK41 5AD, Groot-Brittannië

*Merk op dat u ons per e-mail moet informeren over uw retournering met uw volledige oorspronkelijke bestelinformatie wanneer u uw bestelling retourneert.

sales@mrx-nl.com

Welkom op een Spring Life LLC Website. De op deze website geleverde informatie is alleen voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Lees deze Gebruiksvoorwaarden alstublieft aandachtig door voordat u deze website bezoekt of gebruikt. Door deze website te bezoeken, erkent u dat u de Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden mag u deze website niet bezoeken of gebruiken.

1. Gebruik van de Website

De op deze website geleverde informatie is voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Bepaalde secties van deze website zijn bedoeld voor een specifiek publiek, waaronder werknemers van Spring Life LLC, klanten en aandeelhouders, evenals leden van de gezondheidszorggemeenschap en het algemene publiek. Uw toegang tot en gebruik van de informatie die deze website bevat is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u akkoord, zonder beperking of voorbehoud, met deze Gebruiksvoorwaarden.

2. Inhoud.

Spring Life LLC zal alle redelijke inspanningen verrichten om nauwkeurige en actuele informatie op deze website te plaatsen, maar Spring Life LLC geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid daarvan. U gaat ermee akkoord dat u deze website en de inhoud daarvan op eigen risico bezoekt en gebruikt. Spring Life LLC wijst alle garanties, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, inclusief garanties over verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel, af. Noch Spring Life LLC, noch een andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze website zal aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief zonder beperking, directe, incidentele, consequentiële, indirecte of punitieve schade, voortvloeiend uit toegang tot, gebruik van deze website of onvermogen om deze website te gebruiken, of mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud ervan. Deze beperking omvat schade aan uw computer of mogelijke virussen die uw computerapparatuur besmetten.

3. Vrijwaring.

U gaat ermee akkoord dat u Spring Life LLC en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, leveranciers en partners uit derde partijen vrijwaart, verdedigt en schadeloos stelt tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die resulteren uit uw schendig van deze Gebruiksvoorwaarden.

4. Websites en links van derde partijen.

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten die worden bijgehouden door derde partijen waarover Spring Life LLC geen controle heeft. Zulke links worden alleen voor uw gemak geleverd. Andersom kan deze website ook bezocht worden via links van derde partijen waarover Spring Life LLC geen controle heeft. Spring Life LLC geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van informatie op dergelijke websites en zal niet aansprakelijk zijn voor mogelijke schade of letsel van enige soort die voortvloeit uit dergelijke inhoud of informatie. Het opnemen van een link naar een derde partij impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door Spring Life LLC.

5. Overig.

Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettelijk, ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal deze bepaling scheidbaar zijn zonder gevolgen voor de afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. Spring Life LLC behoudt zich het recht voor om materialen van deze website op enig moment naar eigen goeddunken te wijzigen of verwijderen.

Contact

Spring Life LLC

228 Park Ave. S. #31450

New York, NY 10003

Bedrijfsregistratienummer: 57388-42

VAT: 47-4021034

Telefoon 24/7: +31-20 24 15 891

Email: sales@mrx-nl.com


error: Content is protected !!